Política de privacitat

ÚS I TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

L'informem que les dades personals que pugui facilitar, a través d'aquest lloc web, així com les que vostè pugui proporcionar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades a la nostra base de dades.

S'informa dels següents aspectes destacats de protecció de dades:

Responsable del tractament: som responsables de les dades recollides en el formulari corresponent.
Necessitat de tractament: la comunicació de les seves dades a través del corresponent formulari és obligatòria per contactar.
Finalitats del tractament i legitimació del tractament:
Gestionar, prestar-te els serveis o prestar-te els productes que sol·licitis i, en el seu cas, per al compliment i execució dels contractes que pugui concloure, conèixer millor els seus gustos, adaptar els serveis a les seves preferències.
Remetre-li, per correu electrònic i altres mitjans electrònics equivalents de comunicació, comunicacions comercials i publicitàries sobre els nostres productes i/o serveis.
Destinataris: contractem amb una entitat que presta serveis com el manteniment i hosting, a través de contractes per ordenar el tractament per donar suport a les finalitats del tractament indicat.
Termini de conservació de les dades: conservarem les seves dades durant el temps que es mantingui el tractament i no sol·liciti la seva supressió.
Drets: pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició, portabilitat i dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, mitjançant comunicació escrita al seu domicili s'indica en l'avís legal i per revocar el seu consentiment sense efectes retroactius o oposar-se a la recepció de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònics equivalents, enviar i presentar una reclamació davant l’Autoritat de control, a Espanya, l'Agència Espanyola de protecció de dades.
Modificació de la política de privacitat: ens reservem el dret de modificar la seva política de privacitat, a la nostra discreció, o motivada per un canvi doctrinals de l'autoritat competent en protecció de dades, legislativa o jurisprudencial. L'ús del lloc web després d'aquests canvis implicarà l'acceptació d'aquests canvis.
Llei aplicable: qualsevol controvèrsia derivada de l'ús d'aquest lloc es regirà, interpretaran i sotmetran d'acord amb les lleis d'Espanya.